لطفا برای پیگیری سفارش فیبر خود با شماره تماس  32349188-031 و 32238796-031 در ساعات  8  تا 10 صبح و 12 تا 2 عصر تماس بگیرید
تکنیک مدار فدک